In de schoolraad zitten afgevaardigden van het schoolbestuur, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De raad heeft recht op informatie in verband met schoolgebonden materies. Daarnaast beschikt de schoolraad over een advies-, instemmings- en beslissingsbevoegheid. De raad helpt het globale beleid van de school bepalen. Hij oefent zijn bevoegdheid uit zoals vermeld in het decreet betreffende medezeggenschap in het onderwijs hetgeen goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

Leden van de schoolraad:

voorzitter Alain Declerck
geleding van de ouders Delfine Vansteenkiste
  Loes Deryckere
  Vesna Pieters
geleding lokale gemeenschap Christine Gadeyne
  Regine Van Den Driessche
  Nadine Horré
geleding schoolbestuur Jeannine Reynders
  Benoit Beyaert
  Luc Crappé
geleding onderwijzend personeel Karen Blondeel       
  Inge Ossieur
  Alain Declerck
adviseurs (directeur) Anne Delos
  Henk De Laere